skip to Main Content
Assessorament i Reconeixement

Nou servei d'Assessorament i Reconeixement (AiR) a l'Escola d'Art i Disseny LaGaspar - LaGaspar

Aquests serveis propis de la formació professional permeten a les persones interessades acreditar i reconèixer experiència professional i laboral que els podrien permetre accedir a un cicle formatiu afí a la vida laboral i a l’acreditació professional. No és un procés automàtic i requereix d’un trajecte previ que configura l’assessorament i el reconeixement acadèmic de les competències professionals, d’acord amb la normativa vigent. Tot aquest procés i gestió es realitza a través dels centres acreditats que disposen d’aquest servei, com és el cas del Palau Ausit

Servei Assessorament

Aquest servei té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada, per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Reconeixement Acadèmic

Criteris d’admissió
En els centres del Departament d’Ensenyament les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els criteris següents:
Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com