Skip to content
Administració i Finances
Administració i Finances

TITULACIÓ

Tècnic/a Superior en Administració i Finances

Família Professional

Administració i Gestió

Durada

2 cursos acadèmics | tarda

Simulació Empresarial

La simulación de empresas en el aula para la formación práctica

Perfil Professional i Formació Superior

És competència general d’aquest/a tècnic/a organitzar i realitzar l’administració i gestió de personal, les operacions economicofinanceres, i la informació i assessorament a clients o usuaris, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la normativa vigent.

En finalitzar aquest programa d’estudis, estaràs preparat/a per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’empreses públiques i privades, aplicant la normativa vigent i els processos establerts.

Ho faràs amb una estructura formativa competencial que intenta combinar continguts i habilitats des d’una perspectiva d’aprenentatge actiu.

Segons el darrer estudi sobre Inserció Laboral als Cicles Formatius, una de les professions amb més demanda, donada la seva transversalitat a tots els sectors productius.

Principals Sortides Professionals

 • Administratiu/a d’oficina, comercial o comptable
 • Administratiu/a financer/a, de logística o de l’Administració pública
 • Administratiu/a de banca i d’assegurances
 • Administratiu/a d’assessories jurídiques, fiscals i laborals
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client
 • Comunicació empresarial
 • Gestió ofimàtica administrativa
 • Suport a l’assessoria laboral i fiscal
 • Tasques d’estoc i aprovisionament
 • Altres funcions superiors administratives

Sortides Acadèmiques del CFGS

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Fitxa completa dels estudis AFI

Logos | impulsFP

Podeu consultar en aquest enllaç la fitxa completa del Grau Superior en Administració i Finances

Fpdual - Institut F.X. Lluch i Rafecas

La formació professional en format DUAL ha estat un objectiu prioritari al centre. Des dels inicis de la implementació d’aquesta modalitat formativa, el Departament Administratiu ha treballat per aconseguir el major nombre d’oportunitats i col·laboracions. Actualment cobrim la totalitat dels alumnes que opten per realitzar aquesta modalitat, essent el cicle formatiu amb més percentatge d’alumnes a DUAL. 

La DUAL té una durada aproximada de 1000 hores a l’empresa, que són remunerades d’acord amb el convenis entre el centre i l’empresa. Es realitzen al segon curs del Cicle Formatiu, en horari de matí. Durant aquest segon curs, l’horari lectiu al centre es redueix per l’alumnat que cursa formació DUAL. 

L’alumne opina!

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com