Skip to content
Grau Bàsic Serveis Administratius

Aquests cicles formatius són una oportunitat per als alumnes especialment motivats pels aprenentatges professionals i que presentin més possibilitats d’aprenentatge i d’assoliment de les competències d’educació secundària obligatòria en un entorn vinculat al món professional.

Van dirigits a l’alumnat que ha cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria (o, excepcionalment, segon curs), i requereixen de la proposta de l’equip docent corresponent amb intervenció del Consell Orientador del centre corresponent.

Titulació: Tècnic bàsic o tècnica bàsica

Sistema: LOE

Família: Administració i gestió

Codi: CEFP AG10

Aquests estudis capaciten per fer tasques administratives i de gestió bàsiques, amb autonomia, responsabilitat i iniciativa personal; per operar amb la qualitat indicada; per observar les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, i per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana i a nivell bàsic en llengua anglesa.

Si es completa el Grau Bàsic s’obté el Graduat en Educació Secundària (ESO) i el títol de Grau Bàsic, podent continuar els estudis posteriorment cap a cicles formatius de grau mitjà o batxillerat. 

Té una durada d’unes 2000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics amb marc horari de matí

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com