Skip to content
Educació Secundària Obligatòria
Educació Secundaria Obligatòria

Currículum i Estructura

Aquesta etapa educativa, com continuació de l’educació primària, té caràcter obligatori, i com a tal l’han de cursar tots els alumnes dels 12 als 16 anys d’edat. El Palau Ausit ofereix la possibilitat de continuïtat a tots els nivells educatius posteriors. Com segurament ja sabeu, el curs 2022-23 ha avançat la seva data d’inici per al proper dia 7 de setembre. A més d’aquesta circumstància, el Departament d’Educació va anunciar un canvi curricular que estem a l’espera que sigui concretat per poder planificar i organitzar el curs 2022-23.

Per aquest motiu, us adrecem a la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya, on consta la descripció dels estudis i on aniran publicant també les novetats curriculars. Un cop les tinguem al centre, afegirem tota la informació en aquest espai.  

Ensenyament o Educació? El departament torna a canviar de nom… | Institut de l'Alt Foix

Bones Ràtios

Val a dir que, en general, les bones ràtios del nostre institut, que milloren encara més amb la formació d’agrupaments flexibles i de desdoblaments en les àrees instrumentals, faciliten en gran mesura la interacció professor-alumne i l’assoliment dels aprenentatges.

Optimitzant els espais disponibles podem garantir una ocupació que permeti desenvolupar les activitats i el currículum oficial en un context de seguiment i control dels grups.

Atenció a la Diversitat

Grupo Lar y su Fundación Altamira-Lar se unen a la lucha contra la COVID-19 - Revista Centros Comerciales

El Departament d’Orientació fa un seguiment exhaustiu dels alumnes amb necessitats especials. L’acció tutorial i les tutories individualitzades són el pilar essencial que possibilita un seguiment personalitzat de l’alumne. El vincle amb les famílies és un altre eix estratègic. Així, la integració per la convivència és un valor consolidat de centre que es concreta en el nostre Pla de Convivència

Instal·lacions i Mitjans

Les instal·lacions de què disposa l’INS Palau Ausit (aules d’informàtica, laboratoris de física i química i de ciències naturals, biblioteca, aules de dibuix i de música, gimnàs, laboratori i aula d’idiomes) estan pensades per propiciar l’aprenentatge actiu i el desenvolupament dels aspectes pràctics del currículum.

Els espais han de generar el medi on l’aprenentatge tingui lloc. El centre realitza millores cada curs per adaptar-se a les necessitats del moment.

Continuïtat Formativa

En finalitzar els estudis de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat té la possibilitat de continuar formant-se al centre, bé en alguna de les modalitats del nostre Batxillerat, bé en algun dels nostres Cicles Formatius de Grau Mitjà, amb possibilitat de continuar amb els nostres Cicles Formatius de  Grau Superior. També tenen l’opció de participar en el nostre Programa de Formació i Inserció i seguir estudiant després.

El Palau Ausit completa així la seva oferta formativa en tots els nivells educatius!

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com