Skip to content
Programa de Formació i Inserció
Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
PFI
Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals. S‘adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria. Són voluntaris i amb durada d’un curs acadèmic. 

Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l’assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l’entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s’aprèn fent, utilitzant metodologies actives centrades en l’alumne. 

Amb els PFI, d’una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball, permetent els i les alumnes completar un primer contacte amb el perfil professional dins l’empresa (FCT).

Us deixem aquí un vídeo de la web de tria educativa del Departament d'Educació que us fa un resum gràfic la tria d'un Programa de Formació i Inserció!

Logos | impulsFP

Equip Palau Ausit

El nostre equp de PFI està format per professionals de diferents especialitats i nivells pedagògics. Hem apostat per integrar el programa en l’estructura del centre, atorgant-li la prioritat que mereix. I en aquest sentit, dotar el programa que actualment oferim d’un vessant de coneixement pràctic especialista amb un desenvolupament de les competències i habilitats personals i socials necessàries. On l’acompanyament tutorial de l’acció docent és un element cabdal. L’objectiu és compartit i passa per una formació de continguts basada en la pràctica de l’ofici, acompanyada per una acció orientadora en les habilitats socials. Amb la mirada posada en la continuïtat formativa dels alumnes en un cicle de grau mitjà, al que poden accedir superant el PFI!

Perfil Professional

Actualment oferim el Programa de Formació i Inserció en l’especialitat d’Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització, integrat dins del Departament d’Instal·lació i Manteniment del centre. 

Gràcies a les gestions de l’equip, tenim actualment convenis per la realització de les 180 hores de la Formació en Centres de Treball per a totes i tots els alumnes que cursen el PFI al Palau Ausit!

Entorn real del seu perfil professional!

I volem agrair la participació i col·laboració com a patrocinador de l’equipament i roba del nostre PFI al Gremi d’Instal·ladors i Pimes del Metall de Cerdanyola, Ripollet i Montcada

Projectes i col·laboracions

En coordinació amb els agents locals de desenvolupament, tenim actualment línies de treball i projectes formatius i de pràctiques en empresa amb entitats locals que també han decidit formar part del procés d’aprenentatge de l’alumne i que donen al nostre PFI un sentit integrador amb moltes potencialitats i que, en definitiva, ens ajuden a construir una resposta formativa col·lectiva per l’alumnat!

Projecte Sostenible

A través de l’aplicació pràctica de coneixements i en relació als objectius de sostenibilitat i medi ambient, aquest curs es realitza com a Projecte Integral del PFI la planificació del pla de manteniment de la gestió de residus del centre. En col·laboració i coordinació amb l’Ajuntament de Ripollet, desenvolupem un projecte en el que s’integren els coneixements dels mòduls professionals especialistes del perfil. 

Gestión de proyectos - Iconos gratis de tecnología

Moltes gràcies a totes i tots per fer-ho possible!

Ajuntament Ripollet (@AjRipollet) / Twitter

CALSI, S.L. | Aúna

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com