Skip to content
Portes Obertes Cicles Formatius Institut Palau Ausit
Informació General

Perfil Professional

La formació és professionalitzadora i per això s’estructuren els continguts en mòduls professionals, d’acord amb el currículum oficial!

Capacitats Clau

Més enllà de la formació en continguts, treballem les habilitats i competències personals i socials necessàries pel món laboral!

Metodologies

La metodologia és el mitjà per assolir els nostres objectius formatius. L’alumne ha de formar part activa del seu procés d’aprenentatge!

Acció Tutorial

Dissenyem un pla d’acció tutorial específic per la diagnosi i l’acompanyament dels alumnes que arriben al centre!

Projecte de Centre

“L’aprenentatge té lloc quan algú vol aprendre, no quan algú vol ensenyar” Roger Schank

Stream FOCO fx ilumina tus ideas by Foco | Listen online for free on SoundCloud

Learn by Doing

El model d’aprenentatge passa per generar entorns de màxima simulació amb el món laboral. Per això equipem les nostres aules i tallers amb els recursos necessaris pel perfil professional!

impulsFP

Innovació Docent

Participem en tots els programes d’innovació docent i metodològica, amb l’objectiu de transferir a l’aula activitats i ensenyaments que garanteixen l’assoliment de competències i continguts!

Institut Les Salines - Catskills

Competició

La competició és un altre aspecte que defineix la nostra activitat formativa. Un estímul per l’alumnat que facilita l’aprenentatge en diferents entorns i certàmens. Podeu consultar tots els nostres èxits navegant pel web!

Convocatòries

Els nostres equips treballen per cercar i participar en totes les convocatòries que ens permetin adquirir finançament per desenvolupar amb les màximes garanties tot el model i projectes dels cicles formatius!

Alumne i Empresa

Una de les prioritats estratègiques del centre ha estat, des dels inicis, teixir i consolidar vincles amb l’entorn empresarial del territori. Destinem recursos humans i materials a generar oportunitats per completar la formació dels alumnes a les empreses.

Gràcies a l’actualització del currículum, el Palau Ausit està en disposició d’oferir places de formació DUAL per als seus cicles formatius de Grau Mitjà. Podeu consultar tota la informació clicant sobre el logo fpdual!

Inserció Laboral
Els titulats en cicles formatius tenen menys de la meitat d'atur juvenil que la seva mitjana

Com detalla el darrer Informe d’Inserció Laboral dels ensenyaments professionals, que publica cada any la Cambra de Comerç amb els Departaments d’Educació i Treball, els i les alumnes titulats en Cicles Formatius tenen un clar avantatge competitiu en quant a la seva inserció laboral. 

Oferta Formativa
Cicles Formatius Grau Mitjà
Cicles Formatius Grau Superior
Testimonis
Administració i Gestió
Electricitat i Electrònica
Instal·lació i Manteniment
Transport i Automoció
Experiències alumnes en DUAL
Experiències empreses en DUAL
Què implica la tria d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà/Superior?
Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com