Skip to content
Curs Especialització FP
Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Per al curs 2022-2023 el Palau Ausit oferirà el primer Curs d’Especialització d’FP. Integrat dins la Família Professional de Transport i Manteniment de Vehicles, aquesta especialització respon a la creixent demanda de professionals amb aquests coneixements dins el sector de l’automoció. 

Aquesta formació respon a la necessitat que marca la tendència del mercat de l’automoció, on cada dia augmenta el percentatge de vehicles amb propulsió elèctrica.

El curs serà impartit per docents experts en el diagnòstic i la reparació d’aquest tipus de vehicles, obtenint la formació necessària per a poder treballar de manera segura i eficient.

La durada del curs és de 650 hores (495 en un centre educatiu i 155 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic. S’emmarca dins de l’oferta formativa dels “màsters de l’FP”

Tota la Informació

Descripció i Codi CEFP

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Cursos d’especialització
 • Titulació: Certificació
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 • Codi: CEFP TM02
Sortides Professionals

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en el sector de la producció i manteniment de vehicles híbrids i elèctrics i en subsectors d’automòbils.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • tècnic/a de manteniment de vehicles elèctrics
 • tècnic/a de manteniment de vehicles híbrids

Capacitació Professional

Aquests estudis capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d’elements i conjunts, localització d’avaries, reparació, verificació i ajust, en vehicles amb sistemes de propulsió híbrids i elèctrics, seguint especificacions tècniques de seguretat i de protecció ambiental, complint la normativa vigent. 

Matèries i Continguts

Seguretat en Vehicles Híbrids i Elèctrics (66 hores)

Sistemes de Propulsió en Vehicles Híbrids i Elèctrics (165 hores)

Sistemes Elèctrics d’Alt Voltatge, Bateries i Recàrrega (99 hores)

Transmissió de Forces i Gestió Tèrmica (165 hores)

Formació en Centres de Treball (155 hores)

Requisits per Accedir

Per accedir al curs d’especialització en Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics és necessari estar en possessió d’algun d’aquests títols:

 • CFGM TM10 Electromecànica de Vehicles Automòbils
 • CFGM TM30 Electromecànica de Maquinària
 • CFGM TM40 Manteniment de Material Rodant Ferroviari
Preinscripció i Matrícula

Per accedir a un curs d’especialització de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció. Només es pot presentar una sol·licitud per persona.

La sol·licitud es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa.

No s’admeten sol·licituds fora de termini.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d’una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com