Skip to content
Gestió Administrativa
Gestió Administrativa

TITULACIÓ

Tècnic/a en Gestió Administrativa

Família Professional

Administració i Gestió

Durada

2 cursos acadèmics

Aprenentatge Basat en Reptes

La simulación de empresas en el aula para la formación práctica

Segon Curs | simulació empresarial

Alta Inserció Laboral

Contrato - Iconos gratis de negocio

Perfil Professional del CCFF

Aquest títol t’acredita per realitzar activitats de suport administratiu a l’empresa en els àmbits laboral, de recursos humans, comptable, comercial, financer i d’atenció al client, tant en entitats públiques com privades, en qualsevol sector econòmic.  

Principals Sortides Professionals

Actualment és una de les professions amb més demanda per part de les empreses dels diferents sectors econòmics, donat que la funció administrativa implica moltes àrees de gestió dins de les empreses de qualsevol sector productiu. La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d’oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments,
 • auxiliar administratiu o administrativa de gestió de personal;
 • administratiu o administrativa comercial
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d’atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria, i
 • empleat o empleada en mitjans de pagament.

Continguts Acadèmics i Formació

Durant el procés d’aprenentatge del cicle formatiu, desenvoluparàs el coneixement teòric i pràctic, amb aplicació de la normativa vigent i els processos de treball propis de la funció administrativa, adquirint les competències pròpies del perfil professional en un entorn d’aprenentatge actiu i de simulació. 

Catalunya | Projecte PyireneFP

Fitxa completa dels estudis!

Sortides Acadèmiques Gestió

Tindràs la possibilitat de continuar completant la teva formació al nostre Grau Superior d’Administració i Finances!

Ja que amb les darreres modificacions curriculars, els i les alumnes del cicle formatiu de la mateixa família professional, poden matricular-se sense necessitat de fer cap prova d’accés

Perfil Professional

Aquest títol t’acredita per realitzar activitats de suport administratiu a l’empresa en els àmbits laboral, de recursos humans, comptable, comercial, financer i d’atenció al client, tant en entitats públiques com privades, en qualsevol sector econòmic.  

Sortides Professionals

Actualment és una de les professions amb més demanda per part de les empreses dels diferents sectors econòmics, donat que la funció administrativa implica moltes àrees de gestió dins de les empreses de qualsevol sector productiu. La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d’oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments,
 • auxiliar administratiu o administrativa de gestió de personal;
 • administratiu o administrativa comercial
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d’atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria, i
 • empleat o empleada en mitjans de pagament.

Continguts i Formació

Durant el procés d’aprenentatge del cicle formatiu, desenvoluparàs el coneixement teòric i pràctic, amb aplicació de la normativa vigent i els processos de treball propis de la funció administrativa, adquirint les competències pròpies del perfil professional en un entorn d’aprenentatge actiu i de simulació. 

Catalunya | Projecte PyireneFP

Fitxa completa dels estudis!

Sortides Acadèmiques

Tindràs la possibilitat de continuar completant la teva formació al nostre Grau Superior d’Administració i Finances!

Ja que amb les darreres modificacions curriculars, els i les alumnes del cicle formatiu de la mateixa família professional, poden matricular-se sense necessitat de fer cap prova d’accés

Formació a l’Empresa 

IES Pere Boïl

La Formació en Centres de Treball (FCT) forma part del currículum del cicle i permet a l’alumne tenir una primera aproximació a l’empresa durant el seu pla d’estudis. Aquestes pràctiques tenen una durada de 350 hores i es realitzen al segon curs del cicle formatiu en horari de matí i realitzant les classes dels mòduls professionals al centre en horari de tarda.  

Fpdual - Institut F.X. Lluch i Rafecas

La formació professional en format DUAL ha estat un objectiu prioritari al centre. Amb el darrer canvi normatiu, hem adaptat el pla d’estudis per tal que els alumnes de grau mitjà puguin també tenir opcions de fer el segon curs del cicle en aquest format. La DUAL té una durada aproximada de 1000 hores a l’empresa, que són remunerades d’acord amb el convenis centre + empresa.

Els Graduats en FP tenen menys de la meitat d'atur que la mitjana juvenil

Com detalla el darrer Informe d’Inserció Laboral dels ensenyaments professionals, que publica cada any la Cambra de Comerç amb els Departaments d’Educació i Treball, els i les alumnes titulats en Cicles Formatius tenen un clar avantatge competitiu en quant a la seva inserció laboral. 

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com