Skip to content
Electromecànica de Vehicles
Electromecànica de Vehicles

TITULACIÓ

Tècnic/a en Electromecànica de Vehicles

Família Professional

Transport i Manteniment de Vehicles

Durada

2 cursos acadèmics | grup matí i grup tarda

Aules - Taller

Coche con llave - Iconos gratis de transporte

Professió de futur

Símbolo de búsqueda de empleo en línea - Iconos gratis de interfaz

Perfil Professional del CCFF

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció.

Ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Principals Sortides Professionals

 • Reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics.
 • Reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens.
 • Reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió.
 • Operari o operària d’ITV.
 • Instal·lador o instal·ladora d’accessoris a vehicles.
 • Operari o operària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
 • Electromecànic Electromecànic de motocicletes.
 • Venedor o venedora, distribuïdor o distribuïdora de recanvis i d’equips de diagnosi.

Continguts Acadèmics i Formació

Et formaràs en continguts relatius a les parts dels vehicles, les tècniques de diagnòstic, les tècniques de reparació, les dinàmiques de competició, les noves tecnologies de propulsió i el vehicle automatitzat!

En els nostres tallers d’automoció tenim l’equipament per poder treballar i aprendre fent. L’aprenentatge actiu i experimental és la base d’aquest cicle formatiu.

Catalunya | Projecte PyireneFP

Fitxa completa dels estudis!

Sortides Acadèmiques Automoció

Tindràs la possibilitat de continuar completant la teva formació al nostre Grau Superior d’Automoció!

Ja que amb les darreres modificacions curriculars, els i les alumnes del cicle formatiu de la mateixa família professional, poden matricular-se sense necessitat de fer cap prova d’accés

Perfil Professional

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció.

Ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Sortides Professionals

 • Reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics.
 • Reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens.
 • Reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió.
 • Operari o operària d’ITV.
 • Instal·lador o instal·ladora d’accessoris a vehicles.
 • Operari o operària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
 • Electromecànic Electromecànic de motocicletes.
 • Venedor o venedora, distribuïdor o distribuïdora de recanvis i d’equips de diagnosi.

Continguts i Formació

Et formaràs en continguts relatius a les parts dels vehicles, les tècniques de diagnòstic, les tècniques de reparació, les dinàmiques de competició, les noves tecnologies de propulsió i el vehicle automatitzat!

En els nostres tallers d’automoció tenim l’equipament per poder treballar i aprendre fent. L’aprenentatge actiu i experimental és la base d’aquest cicle formatiu.

Catalunya | Projecte PyireneFP

Fitxa completa dels estudis!

Sortides Acadèmiques

Tindràs la possibilitat de continuar completant la teva formació al nostre Grau Superior d’Automoció!

Ja que amb les darreres modificacions curriculars, els i les alumnes del cicle formatiu de la mateixa família professional, poden matricular-se sense necessitat de fer cap prova d’accés

Formació a l’Empresa 

IES Pere Boïl

La Formació en Centres de Treball (FCT) forma part del currículum del cicle i permet a l’alumne tenir una primera aproximació a l’empresa durant el seu pla d’estudis. Aquestes pràctiques tenen una durada de 350 hores i es realitzen al segon curs del cicle formatiu en horari de matí i realitzant les classes dels mòduls professionals al centre en horari de tarda. 

Fpdual - Institut F.X. Lluch i Rafecas

La formació professional en format DUAL ha estat un objectiu prioritari al centre. Amb el darrer canvi normatiu, hem adaptat el pla d’estudis per tal que els alumnes de grau mitjà puguin també tenir opcions de fer el segon curs del cicle en aquest format. La DUAL té una durada aproximada de 1000 hores a l’empresa, que són remunerades d’acord amb el convenis centre + empresa.

Els Graduats en FP tenen menys de la meitat d'atur que la mitjana juvenil

Com detalla el darrer Informe d’Inserció Laboral dels ensenyaments professionals, que publica cada any la Cambra de Comerç amb els Departaments d’Educació i Treball, els i les alumnes titulats en Cicles Formatius tenen un clar avantatge competitiu en quant a la seva inserció laboral. 

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com