Skip to content

Ensenyament o Educació? El departament torna a canviar de nom… | Institut de l'Alt Foix

ENQUESTA BENESTAR EMOCIONAL
Documentació General Tutors/es

Carta Informativa i Autorització

Recordar que els i les alumnes majors de 14 anys poden signar l’autorització lliurement. En el cas de menors de 14 caldrà tenir l’autorització de la família: carta i autorització (segona pàgina)

Informació i Compromís Tutors/es

Cal que tutores i tutors signeu el document de compromís que sol·licita del Departament d’Educació i el feu arribar a prefectura d’estudis: informació i compromís tutors/es

Instruccions Enquesta Benestar

Abans de realitzar l’enquesta cal consultar les instruccions, que inclouen informació sobre normativa i comunicació prèvia: instruccions enquesta

Informació Realització Enquesta

L’enquesta ha de realitzar-se per tipus d’estudi i nivells educatius. La direcció ha configurat a través de l’aplicatiu cada un dels enllaços dels grups, generant els codis d’usuari i contrasenya.

Enviarem els codis d’usuari i contrasenya als tutors/es dels grups, conjuntament amb el calendari previst per la realització de l’enquesta

Es garanteix l’anonimat en la seva realització i és important tenir presents les instruccions de la secció anterior alhora de fer-la amb els i les alumnes dels grups. 

Un cop els alumnes accedeixin a l’enllaç de l’enquesta que els correspon segons el nivell educatiu, apareixerà una pantalla inicial on es demanarà que introdueixin l’usuari i la contrasenya que tindreu tutores i tutors

Accés Enquesta Nivells Educatius
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat

PRIMER CURS BATXILLERAT

SEGON CURS BATXILLERAT

Cicles Formatius

PRIMER CURS GRAU MITJÀ

SEGON CURS GRAU MITJÀ

PRIMER CURS GRAU SUPERIOR

SEGON CURS GRAU SUPERIOR

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com