Skip to content
Instal·lacions Elèctriques
Instal·lacions Elèctriques

TITULACIÓ

Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques 

Família Professional

Electricitat i Electrònica

Durada

2 cursos acadèmics

Tallers Elèctrics

Enchufe redondeado - Iconos gratis de tecnología

Alta Inserció Laboral

Contrato - Iconos gratis de negocio

Perfil Professional del Cicle

El cicle formatiu de grau mitjà d’electricitat forma futurs professionals amb un perfil molt polivalent que treballaran diferents especialitats, com ara instal·lacions elèctriques, automatismes industrials, instal·lacions de telecomunicacions, energies renovables i instal·lacions domòtiques.

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Principals Sortides Professionals

 • Electricista industrial
 • Electricista d’instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Instal·lador de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
 • Instal·lador de sistemes domòtics
 • Muntador d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica
 • Instal·lador de sistemes de telecomunicacions amb fibra òptica
 • Electricista de manteniment
 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis

Continguts Acadèmics i Formació

Als nostres tallers adaptats de simulació, treballarem continguts i competències per poder habilitar-nos en el disseny i muntatge en en els àmbits de les instal·lacions elèctriques, automatismes industrials, automatismes programats, instal·lacions de telecomunicacions i instal·lacions domòtiques.

Els continguts formatius busquen l’equilibri entre el contingut teòric necessari i la pràctica de manipulació per al disseny i muntatge en els àmbits formatius del cicle.

Catalunya | Projecte PyireneFP

Fitxa completa dels estudis!

Sortides Acadèmiques Electricitat

Tindràs la possibilitat de continuar completant la teva formació al nostre Grau Superior d’Automatització i Robòtica!

Ja que amb les darreres modificacions curriculars, els i les alumnes del cicle formatiu de la mateixa família professional, poden matricular-se sense necessitat de fer cap prova d’accés

Perfil Professional

El cicle formatiu de grau mitjà d’electricitat forma futurs professionals amb un perfil molt polivalent que treballaran diferents especialitats, com ara instal·lacions elèctriques, automatismes industrials, instal·lacions de telecomunicacions, energies renovables i instal·lacions domòtiques.

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Sortides Professionals

 • Electricista industrial
 • Electricista d’instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Instal·lador de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
 • Instal·lador de sistemes domòtics
 • Muntador d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica
 • Instal·lador de sistemes de telecomunicacions amb fibra òptica
 • Electricista de manteniment
 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis

Continguts i Formació

Als nostres tallers adaptats de simulació, treballarem continguts i competències per poder habilitar-nos en el disseny i muntatge en en els àmbits de les instal·lacions elèctriques, automatismes industrials, automatismes programats, instal·lacions de telecomunicacions i instal·lacions domòtiques.

Els continguts formatius busquen l’equilibri entre el contingut teòric necessari i la pràctica de manipulació per al disseny i muntatge en els àmbits formatius del cicle.

Catalunya | Projecte PyireneFP

Fitxa completa dels estudis!

Sortides Acadèmiques

Tindràs la possibilitat de continuar completant la teva formació al nostre Grau Superior d’Automatització i Robòtica!

Ja que amb les darreres modificacions curriculars, els i les alumnes del cicle formatiu de la mateixa família professional, poden matricular-se sense necessitat de fer cap prova d’accés

Formació a l’Empresa 

IES Pere Boïl

La Formació en Centres de Treball (FCT) forma part del currículum del cicle i permet a l’alumne tenir una primera aproximació a l’empresa durant el seu pla d’estudis. Aquestes pràctiques tenen una durada de 350 hores i es realitzen al segon curs del cicle formatiu en horari de matí i realitzant les classes dels mòduls professionals al centre en horari de tarda. 

Fpdual - Institut F.X. Lluch i Rafecas

La formació professional en format DUAL ha estat un objectiu prioritari al centre. Amb el darrer canvi normatiu, hem adaptat el pla d’estudis per tal que els alumnes de grau mitjà puguin també tenir opcions de fer el segon curs del cicle en aquest format. La DUAL té una durada aproximada de 1000 hores a l’empresa, que són remunerades d’acord amb el convenis centre + empresa.

Els Graduats en FP tenen menys de la meitat d'atur que la mitjana juvenil

Com detalla el darrer Informe d’Inserció Laboral dels ensenyaments professionals, que publica cada any la Cambra de Comerç amb els Departaments d’Educació i Treball, els i les alumnes titulats en Cicles Formatius tenen un clar avantatge competitiu en quant a la seva inserció laboral. 

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com