Skip to content
Grau Superior d'Automoció
Grau Superior d'Automoció

TITULACIÓ

Tècnic/a Superior en Automoció

Família Professional

Transport i manteniment de vehicles

Durada

2 cursos acadèmics | tarda

Mecánica Herramientas de servicio Icono vectorial redondeado plano vector, gráfico vectorial © ahasoft imagen #113810384

Catskills | Campionats d'FP de Catalunya

Instagram Automoció

El Grau Superior d’Automoció participa des dels seus inicis en el certamen del cotxe elèctric ELECTROCAT. Ha estat guardonat amb la primera posició de manera consecutiva en els darrers anys i, en el pitjor dels casos, sempre dins els tres grups premiats. 

És un projecte que implica la participació d’alumnat i docents del Grau i també incorpora projectes de treball amb alumnes del Departament Elèctric i d’Instal·lació i Manteniment.

Podeu seguir la seva evolució al compte Instagram que tenen creat per a la comunicació i publicació dels avenços del projecte fins al dia de la competició!

Perfil Professional i Formació Superior

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Et formaràs en sistemes elèctrics, de seguretat i de confort; sistemes de transmissió de força i trens de rodatge; motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars; elements amovibles i fixos no estructurals; tractament i recobriment de superfícies; i les estructures del vehicle.

Esdevindràs un/a expert/a d’organització, programació i supervisió del sector d’automoció.

Principals Sortides Professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d’equip de supervisió de muntatge i de manteniment
  de sistemes d’automatització industrial;
 • verificador o verificadora d’aparells, quadres i equips
  elèctrics;
 • cap d’equip en un taller electromecànic;
  tècnic o tècnica en organització de manteniment de
  sistemes d’automatització industrial;
 • tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes
  d’automatització industrial;
 • projectista de sistemes de control de sistemes
  d’automatització industrial;
 • projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes
  d’automatització industrial;
 • projectista de xarxes de comunicació de sistemes
  d’automatització industrial;
 • programador i controlador o programadora i controladora
  de robots industrials;
 • tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric;
  dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes
  integrats en automatització industrial.

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Fitxa completa dels estudis AUT

Logos | impulsFP

Podeu consultar en aquest enllaç la fitxa completa del Grau Superior en Automoció

Fpdual - Institut F.X. Lluch i Rafecas

La formació professional en format DUAL ha estat un objectiu prioritari al centre. Des dels inicis de la implementació d’aquesta modalitat formativa, el Departament d’Electricitat ha treballat per aconseguir el major nombre d’oportunitats i col·laboracions amb empreses del sector per tal que els alumnes puguin completar la seva formació en format DUAL. 

La DUAL té una durada aproximada de 1000 hores a l’empresa, que són remunerades d’acord amb el convenis entre el centre i l’empresa. Es realitzen al segon curs del Cicle Formatiu, en horari de matí. Durant aquest segon curs, l’horari lectiu al centre es redueix per l’alumnat que cursa aquesta modalitat. 

L’alumne opina!

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com