Skip to content
Mecatrònica Industrial
Mecatrònica Industrial

TITULACIÓ

Tècnic/a Superior en Mecatrònica Industrial

Família Professional

Instal·lació i Manteniment

Durada

2 cursos acadèmics | primer curs matí | segon curs tarda

Treball per PROJECTES!

ActivaFP – < A l'Eugeni, comença un nou Cicle! >

El centre forma part de la xarxa ACTIVAFP, responsable del desenvolupament de metodologies actives docents al Departament d’Educació. Estem situats a la xarxa de primer nivell i en gran mesura és gràcies al treball per PROJECTES consolidat al Grau Superior de Mecatrònica Industrial. Hem participat en nombroses jornades dels programes de Catalunya, exposant part d’un treball referent com a model d’aprenentatge!

Perfil Professional i Formació Superior

La competència general del cicle formatiu de grau superior de Mecatrònica Industrial consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció, d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat vigents. 

Principals Sortides Professionals

Actualment és una de les professions amb més demanda del mercat laboral. La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • tècnic o tècnica en planificació i programació de processos  de manteniment d’instal·lacions de maquinària
    i equips industrials;
  • cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials;
  • cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials.

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats.

Fitxa completa dels estudis ARI

Logos | impulsFP

Podeu consultar en aquest enllaç la fitxa completa del Grau Superior en Mecatrònica Industrial

Fpdual - Institut F.X. Lluch i Rafecas

La formació professional en format DUAL ha estat un objectiu prioritari al centre. Des dels inicis de la implementació d’aquesta modalitat formativa, el Departament d’Electricitat ha treballat per aconseguir el major nombre d’oportunitats i col·laboracions amb empreses del sector per tal que els alumnes puguin completar la seva formació en format DUAL. 

La DUAL té una durada aproximada de 1000 hores a l’empresa, que són remunerades d’acord amb el convenis entre el centre i l’empresa. Es realitzen al segon curs del Cicle Formatiu, en horari de matí. Durant aquest segon curs, l’horari lectiu al centre es redueix per l’alumnat que cursa aquesta modalitat. 

L’alumne opina!

Restyling d'ImpulsFP i el canvi | impulsFP

Els nostres Programes d'Innovació educativa | Institut Pla de l'Estany

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com