Skip to content

TÈCNIC/A SUPORT EN GESTIÓ ECONÒMICA (REF. 16_2024)

FUNCIONS:

• Realitzar la gestió de proveïdors, incloent-hi l'alta a SAP, recepció de factura, verificació, registre i/o reclamació i la regularització de saldo.

• Proporcionar informació pel tancament mensual i anual, incloent-hi les provisions de despeses anticipades i factures pendents de rebre.

• Col·laborar a les justificacions de projecte, a través de la documentació necessària sol·licitada per l'Àrea de Projectes.

• Realitzar la verificació i el control de les liquidacions de viatges per al seu registre a ERP, incloent-hi les matrícules de les beques.

• Realitzar la revisió de compromesos del Centre, per mantenir actualitzada la informació sobre les reserves de crèdits de consumibles del Centre, incloent-hi la reserva per a overheads.

• Registrar i revisar les compres internes d'estoc del CRAG.

• Proporcionar la informació i la presentació de la declaració informativa del model 347 de l'Agència.

• Suport a les compres, reclamació factures, documentació expedients.

REQUISITS:

• CFGS en finances, o similar.

• Coneixements del PGC i facturació.

• 2-3 anys d'experiència demostrable en un rol similar.

• Imprescindible experiència en un centre de recerca similar.

• Idiomes: Nivell alt de català i castellà, i nivell intermig d’anglès.

Competències específiques/tècniques:

• Coneixements avançats del PGC, facturació i SAP Business One.

COMPETÈNCIES:

Tenir desenvolupades les habilitats analítiques, organitzatives i de planificació.
Treball col·laboratiu.
Comunicació i col·laboració.
Aprenentatge continu.
Adaptabilitat i flexibilitat.
CONDICIONS:

Posició: Tècnic/a de Auxiliar en Gestió Econòmica.
Jornada laboral: Completa 37.5 hores/setmana.
Data prevista d’incorporació: Abril 2024. contracte d'interinitat fins a l'ocupació de la plaça
Mecanismes per a la conciliació de la vida laboral a través del teletreball i la flexibilitat horària, 22 dies de vacances, 9 dies lliures d'assumptes personals; jornada intensiva d'estiu i divendres.
Bon ambient i bon lloc per treballar.
Centre ubicat al Campus de la UAB.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Envieu tota la sol·licitud a través del web del CRAG: https://recruitment.cragenomica.es/jobs/t-cnica-suport-en-gesti-econ-mica-ref-162024

El CRAG està compromès amb els principis del Codi de conducta per a la contractació d'investigadors de la Comissió Europea. Tots els candidats es consideraran qualificats per al lloc de treball sense restriccions de gènere, raça, nacionalitat o discapacitat.

Els candidats interessats han de presentar la documentació següent:

– Currículum Vitae

– Una carta de motivació, que inclou un breu resum de l'experiència laboral (1 pàgina com a màxim).

La plaça estarà oberta fins al 19 d'abril de 2024
La posició es pot continuar oberta fins que es compleixi la posició.

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com