skip to Main Content
Oferta Inicial Places

Ha estat publicada l’oferta inicial de places el 19 d’abril, per l’alumnat de continuïtat.

Això implica que només podrà participar alumnat de les següents vies

Via 1: Que està cursant el 4t curs d’ESO o escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t ESO.

Es fa una reserva de places del 70%

Via 2: Que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.

Es fa una reserva de places del 20%

Via 3: Que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt -PFI- o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys)

Es fa una reserva de places del 10%

IMPORTANT: per aquest procés només es podran sol·licitar places de primer curs

Back To Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com